Διαδικτυακό Forum: “Στρατηγική Σύνδεση Της Παραγωγικής Βάσης της Χώρας με τον Τουρισμό”

Στις live εκπομπές του itnnews.gr για την Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο, συμμετείχαν την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης, και ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων & Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων κ. Μουζακίτης Νικόλαος, στο πλαίσιο του: Διαδικτυακού Forum : ‘’Στρατηγική Σύνδεση Της Παραγωγικής Βάσης Της Χώρας Με Τον Τουρισμό’’.     
Με σημαντική επιτυχία ξεκίνησε, από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, το Forum του ITN News Web TV για την «Στρατηγική Σύνδεση της Παραγωγικής Βάσης της χώρας με τον Τουρισμό», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο συντονιστής και οικοδεσπότης του Forum Γιώργος Καραχρήστος, κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει το ITN News, τόνισε πως στόχος είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα αύξησης της κατανάλωσης των ελληνικών προϊόντων μέσα από τον τουρισμό.

Το Forum,  θα διαρκέσει 10 ημέρες επιχειρώντας να ερευνήσει σε βάθος, κατά κλάδο και περιοχή, τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος και να αποδώσει τα προσδοκώμενα οφέλη στον τουρισμό, στην παραγωγική βάση της χώρας και τελικά συνολικά στην ελληνική οικονομία που έχει ταλαιπωρηθεί σε μέγιστο βαθμό τα τελευταία χρόνια και η πανδημία έχει κάνει την κατάσταση, ιδίως στον τουρισμό, ακόμη δυσκολότερη.

Η σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας (βιομηχανία – βιοτεχνία – αγροτοδιατροφή) με τον Τουρισμό μπορεί να μετατρέψει την «κρίση» σε «ευκαιρία» ιδιαίτερα μετά την πανδημία  για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα μπορεί να στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, μέσα από την λογική της έξυπνης εξειδίκευσης σε συνθήκες αειφορίας (ευφυής αξιοποίηση των πόρων), της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραγομένων προϊόντων και τέλος, της καινοτομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία και την κοινωνία.

Τα παραπάνω επιβάλλουν την σταδιακή αλλαγή του τουριστικού προτύπου της χώρας και τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο συνδυαστικό μοντέλο που θα αξιοποιεί της σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής λειτουργίας, μέσω της δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, επιτυγχάνοντας να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις με αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη.