Η ΔΡΑΣΗ “ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ” ΣΤΟ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, μια ακόμη εκπαιδευτική δράσηενδοσχολικής επιμόρφωσης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και το 1οΕιδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, με γνώμονα την άρση κάθε μορφής αποκλεισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης, μέσα από παιχνίδια και αφήγηση ιστοριών, αλλά και εργασίες απόκτησης γνώσεων, οι μαθητές ενημερώθηκαν, από τα Στελέχη της Σύμπραξης σε συνεργασία με τον Διευθυντή, κ. Α.Κορωνάκη και των εκπαιδευτικών λειτουργών του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, για την υγιεινή διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τα παραδοσιακά προϊόντα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Παιδί και παιχνίδι ήταν ανέκαθεν λέξεις που πήγαιναν μαζί. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, έχει ερευνηθεί τόσο ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού όσο και οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε παίζοντας ένα παιδί, να επωφεληθεί στο έπακρο. 

Με παρουσία Διατροφολόγου –Διαιτολόγου, κ. Σ. Νικομάνη, τα παιδιά αλλά και οι γονείς ενημερώθηκαν επίσης για τις συνέπειες της κακής διατροφής, την σημασία της υγιεινής διατροφής κατά την παιδική ηλικία και τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής. Ακολούθησε συζήτηση με τους γονείς, απαντήθηκαν ερωτήσεις τους και δόθηκαν οδηγίες ισορροπημένων γευμάτων.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν με την παρουσία τους ο κ. Π. Αγγελόπουλος /Δ/ντηςΠεριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και η κ. Δ. Σαββίδου, Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Την εκδήλωση έκλεισε με χαιρετισμό ο κ. Νικόλαος ΜουζακίτηςΠρόεδρος τηςΑγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε : «Σκοπός της παραπάνω συνεργασίας είναι η προαγωγή της ισότιμης εκπαίδευσης και η δημιουργία των απαραίτητων εφοδίων, για την αυτόνομη διαβίωση και την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών και κυρίως των μαθητών/μαθητριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην κοινωνία. Χαρακτηριστικά αυτής της συνεργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή όλων μας στις σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών και ο καταμερισμός των υποχρεώσεων και ευθυνών.  Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, θα συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση διοργανώνοντας δράσεις ανάλογου περιεχομένου και σκοπού».