ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

Σε πρωτόκολλο συνεργασίας προχώρησε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του  Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιόνιου Πανεπιστημίου», για την υλοποίηση  Πρακτικής  Άσκησης φοιτητών σε επιχειρήσεις/υπηρεσίες.  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ, συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, ως συνεργαζόμενος Φορέας Υποδοχής, έχοντας δημιουργήσει δύο θέσεις  πρακτικής άσκησης για δύο άτομα της σχολής Οικονομικών Σπουδών του Τμήματος Τουρισμού. Μεταξύ των στόχων της Σύμπραξης είναι και η παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ιόνιας Γης στον Τουριστικό και Αγροδιατροφικό τομέα, η προβολή των παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε συνέργεια με τη πολιτιστική κληρονομιά και τα τουριστικά αξιοθέατά της.

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΙΝ, κ. Νικόλαος Μουζακίτης δήλωσε σχετικά : «Η πρακτική άσκηση στη διάρκεια των σπουδών αποτελεί μια πολύ σημαντική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να βρεθούν για πρώτη φορά σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα μαθαίνουν στη θεωρία, αλλά και να ενισχύουν τις επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητές τους. Για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στηρίζουν την ανάπτυξή του, οι νέοι με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες αποτελούν ένα από τα καλύτερα εχέγγυα για την επιχειρηματική τους προοπτική»

Με γνώμονα την υψηλή αίσθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ αποδεικνύει έμπρακτα την συνεισφορά της, στηρίζοντας την πρακτική άσκηση ως μια διαδικασία που ωφελεί όλους τους εμπλεκόμενους, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.