Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Ελληνική Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κα Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), κος Γεώργιος Φιλιόπουλος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, κος Νικόλαος Μουζακίτης.

Κοινή επιδίωξη των συμβαλλομένων μερών είναι, μεταξύ άλλων, η ανάδειξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην παγκόσμια επιχειρηματική αγορά ως επιχειρηματικού κέντρου της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, η ενίσχυση της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιόνιας Γης, μέσω της από κοινού εκπόνησης μελετών, ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι, μέσω της τεχνογνωσίας της, η συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., στην προώθηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διεθνώς, ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και η ενίσχυση των επιχειρήσεών της, εφαρμόζοντας στρατηγικές εξωστρέφειας μέσω δράσεων διεθνούς marketing και ενημερωτικών εκδηλώσεων και στην δικτύωση με τους κατάλληλους οργανισμούς, εγχώριους και διεθνείς.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κα Κράτσα- Τσαγκαροπούλου, ανέφερε ότι η Περιφερειακή Αρχή, διαπιστώνοντας την -έως σήμερα- έλλειψη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, της συμβουλευτικής υποστήριξης και της συμμετοχής σε εκθέσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα, έκρινε σκόπιμο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες τις οποίες η «Enterprise Greece» παρέχει στους συνεργάτες της, με στόχο την ισχυροποίηση της παρουσίας της στις εν λόγω εκθέσεις και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ο κος Μουζακίτης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τόνισε ότι η θεσμική πλέον ανάμειξη του κατεξοχήν επενδυτικού φορέα, «Enterprise Greece», στην προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προσδίδει στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη το πλεονέκτημα να υλοποιεί με το βέλτιστο τρόπο, τον εκ του καταστατικού σκοπό της Σύμπραξης, που είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση των προϊόντων της Ιόνιας Γης.  

Enterprise Greece

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες: 210 3355747, a.maniatakou@eg.gov.gr

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες: Γραφείο Περιφερειάρχη, 26610 39606, E-mail: pin@pin.gov.gr

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες: 2661362281  Ε-mail: ionian.agro@gmail.com

Παρουσίαση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων στο στρογγυλό τραπέζι με κύριο άξονα συζήτησης τη διαμόρφωση Στρατηγικής Inter-clustering

Την Παρασκευή 29/11/2019 στο Φαληράκι Κέρκυρας, διοργανώθηκε από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας, συζήτηση με θέμα «Δικτύωση στη Δημιουργική Οικονομία και Βιώσιμος Τουρισμός», στα πλαίσια του έργου NETT «NETWORK OF THEATRES FOR THE VALORIZATION OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE TO DEVELOP A SUSTAINABLE TOURISM» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση , το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας.

Η συζήτηση περιλάμβανε εισηγήσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιστήμονες, εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και φορέων του τουρισμού, με σκοπό την ενίσχυση της τεχνογνωσίας των φορέων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας σε θέματα ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για την προβολή των προϊόντων τους και των δραστηριοτήτων τους.

Στα πλαίσια των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Ι.Ν., κος Νίκος Μουζακίτης, παρουσίασε το ρόλο της Σύμπραξης σε σχέση με την υποστήριξη, προβολή και προώθησή των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιόνιας Γης, τη διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα των Ιονίων Νήσων και τη διαφύλαξη και ανάδειξη της γαστρονομικής πολιτιστικής μας κληρονομίας.

Ο κος Μουζακίτης, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα είναι πάντοτε αρωγός σε προσπάθειες Δικτύωσης και δημιουργίας συνεργειών για την ανάδειξη των αγροδιατροφικών προϊόντων των Ιονίων Νήσων, ιδιαίτερα μέσα από μονοπάτια πολιτισμού.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχουμε την ιδιαίτερα χαρά να σας προσκαλέσουμε, την Παρασκευή 2 Αυγούστου και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων στο ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Σαμάρα 13, ώστε να σας ενημερώσουμε για τη νεοϊδρυθείσα «Κοινωνική Τράπεζα Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας της και της διαχείρισής της, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειακού Συμβουλίου η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού Περιφέρειας Ιονίων Συνεργαζόμενων Φορέων». Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς: η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Λευκάδας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Π.Ι.Ν., η Πρακτική Γεωργική Σχολή Κεφαλονιάς «Παναγής Βαλιάνος» και το Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα «Αιγίλοπας».

Ο σκοπός του δικτύου είναι κοινωφελής και αναπτυξιακός και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται κερδοσκοπικός/εμπορικός. Ειδικότερα έχει στόχο την επισιτιστική ασφάλεια και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής των Ιονίων Νήσων, να συλλέγει τις τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες της φυτικής παραγωγής, να τις προστατεύει από τη γενετική διάβρωση και τη βιοπειρατεία και να πολλαπλασιάζει και να διανέμει το υλικό.

Στόχος της συνάντησης, είναι εκτός από την ενημέρωσή σας, η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και προτάσεων για τον τρόπο λειτουργίας της και οργάνωσής της.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΡΤ

Συνέντευξη του Προέδρου Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Ι.Ν., κου Παύλου Μπουχάγιερ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει να παρθούν, για την αποφυγή εισόδου της Ξυλέλλα στην Περιφέρειά μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΛΛΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ξυλέλλα, ένα νέο φυτοπαθογόνο που απειλεί την ελαιοκαλλιέργεια». Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Π.Ι.Ν., σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Ξυλέλλα (Xylella Fastidiosa) είναι ένα σημαντικό φυτοπαθογόνο βακτήριο, το οποίο έχει μεγάλο εύρος φυτών φορέων (ελιά, αμυγδαλιά, αμπέλι κ.α.). Τα ασθενή φυτά εκδηλώνουν συμπτώματα μαρασμού, νέκρωσης (καψαλίσματος) και ξήρανσης του φυλλώματος, ακολουθούμενα τελικά από την πλήρη νέκρωση του φυτού. Η ασθένεια εμφανίστηκε στη Ν. Ιταλία το 2014, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς πάνω από ένα εκατομμύριο ελαιόδεντρα. Δεν υπάρχει κάποια εγκεκριμένη χημική καταπολέμηση για το βακτήριο. Η μοναδική αντιμετώπιση βασίζεται σε μέτρα πρόληψης, με στόχο την παρεμπόδιση της εισόδου του βακτηρίου καραντίνας στη χώρα μας.

Τους παρευρισκομένους καλωσόρισαν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κος Θεόδωρος Γαλιατσάτος και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Εξωστρέφειας κος Ιωάννης Φοντάνας, οι οποίοι παρέθεσαν τις ενέργειες και τον προγραμματισμό της Περιφερειακής Αρχής για την αντιμετώπιση της Ξυλέλλα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, κος Παύλος Μπουχάγιερ. Βασικοί ομιλητές ήταν ο κος Σταμάτης Γκίνης, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Π.Ι.Ν., ο κος Γιώργος Γλυκοκανέλλος από το Τμήμα Φυτοϋγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κος Πέτρος Ορφανός από τη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου του Υπουργείου, ο κος Ιωάννης Μανουσόπουλος, εντεταλμένος ερευνητής από το Τμήμα Φυτοπροστασίας του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, ο κος Κωνσταντίνος Υψηλάντης, Γενικός Διευθυντής Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης  και ο κος Ιωάννης Καρύδης, επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δραστηριοποιήθηκε και δημιούργησε σχέδιο αποτροπής εισόδου της ασθένειας. Επίσης είναι σε συνεχή συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πραγματοποίηση σχετικών δράσεων ενημέρωσης προς τους αγρότες, παραγωγούς και γεωτεχνικούς της Περιφέρειας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ CPMR

Ολοκληρώθηκαν στην Κέρκυρα οι εργασίες της διήμερης Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νήσων της CPMR, παρουσία πλήθους αξιωματούχων της ΕΕ, της CPMR και των νησιωτικών περιφερειών της Ευρώπης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Αν. Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κος Νεκτάριος Σαντορινιός και την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κος Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Ανάμεσα στους ομιλητές, ήταν και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Ι.Ν., κος Παύλος Μπουχάγιερ, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για το ρόλο του επιστημονικού συντονισμού στη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων ως προϋπόθεση για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Πρόσκληση

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σας προσκαλούν την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στις 17:30 μ.μ., στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, σε ημερίδα με θέμα «Ξυλέλλα (XylellaFastidiosa): Ένα νέο φυτοπαθογόνο βακτήριο που απειλεί την ελαιοκαλλιέργεια. Ενημέρωση και τρόποι δράσεις για την αποτροπή εισόδου του στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων πραγματοποίησε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε διάφορα χωριά της Κέρκυρας, τον Ιανουάριο και Φεβρουάριου του 2019. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κος Παύλος Μπουχάγιερ, με τον επιστημονικό σύμβουλο πρωτογενούς τομέα της Π.Ι.Ν., κο Αντώνη Αηδονίδη, μαζί με συνεργάτες της Σύμπραξης, πραγματοποίησαν προγραμματισμένες επισκέψεις σε χωριά όπως, η Λευκίμμη, ο Άγιος Ματθαίος, οι Καρουσάδες, η Κορακιάνα κι οι Αυλιώτες Κέρκυρας. Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν είναι, μεταξύ άλλων, η Αγροτική Πολιτική & Αγροτική Ανάπτυξη, Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης 2019-2027, Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 & 2021-2027, Δημιουργία Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Γαρδικίου (ΤΟΕΒ). Επετεύχθη δε, και η γνωριμία των αγροτών και ενδιαφερομένων με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και έγιναν συζητήσεις για την πιθανότητα συνεργειών Αγροτικών Συνεταιρισμών, με την επίβλεψη, την τεχνογνωσία και τη συμβολή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Οι εν λόγω εκδηλώσεις, πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τη Συνεταιριστική Κοινοπραξία Κέρκυρας, το ΕΠΑΛ Κάτω Κορακιάνας και τους Συνεταιρισμούς Μέσης Κέρκυρας, Καρουσάδων, Αυλιωτών, Λευκίμμης και Αγίου Ματθαίου.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ι.Ν.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου, κου Παύλου Μπουχάγιερ, ο οποίος αφού ευχαρίστησε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, δεσμεύτηκε για την συνέχιση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την αναβάθμιση του προϊόντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ιδιαίτερα στον Πρωτογενή τομέα και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Κατόπιν, απηύθυνε χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κος Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο οποίος εξέφρασε την χαρά του για την μέχρι τώρα πορεία της Σύμπραξης, παρόλο που μετράει μόλις δύο χρόνια δραστηριότητας. Ευχαρίστησε μάλιστα τα μέλη του Δ.Σ. της Σύμπραξης για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την υλοποίηση των στόχων της Σύμπραξης και ειδικότερα, την δημιουργία Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων, την δημιουργία Σήματος Ποιότητας για προϊόντα του πρωτογενή τομέα των Ιονίων νήσων, την συλλογή και απομάκρυνση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι εν λόγω στόχοι θα επιτευχθούν.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η παρουσία αγροτών, δείγμα της απήχησης που έχει αρχίσει και αποκτά η Σύμπραξη στους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή στους αγρότες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Το παρών, έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κος Σπύρος Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Εξωστρέφειας κος Ιωάννης Φοντάνας, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης κος Διονύσης Στραβοράβδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος κος Διονύσιος Τσούκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής κος Αλέξανδρος Μιχαλάς, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Χρήστος Μωραΐτης, ο πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας κος Σταμάτης Γκίνης.

Τυχερός της εκδήλωσης, αφού κέρδισε το φλουρί, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κος Διονύσης Τσούκας, ο οποίος και έλαβε τις καλύτερες ευχές όλων των παρευρισκόμενων.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κύριος Θεόδωρος Γαλιατσάτος, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, κύριο Παύλο Μπουχάγιερ