Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ που αναδείχθηκε αποτελείται από τους:

  1. κ. Μουζακίτης Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
  1. κ. Κουρής Ευστάθιος- Σωτήριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Αγροτικής Οικονομίας Και Ανάπτυξης Υπαίθρου
  1. κ. Ζορμπάς Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Π.Ι.Ν., Γραμματέας Δ.Σ., Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Κοινωνικής Συνοχής, Δημοσίας Υγείας Και Απασχόλησης
  1. κ. Αρμενιάκος Ιωάννης, Ταμίας Δ.Σ., Περιφερειακός Σύμβουλος Κέρκυρας, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Αθλητισμού και Νεολαίας
  1. κ. Δουβίτσας Αντώνιος, Περιφερειακός Σύμβουλος με την παράταξη «Ιόνιος Συμμαχία»
  1. κ. Αυλωνίτης Μάρκος, εκπρόσωπος Επιστημονικών Φορέων, Επίκουρος Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου
  1. κ. Δελλής Γεώργιος, εκπρόσωπος Αγροτικών Συνεταιρισμών
  1. κ. Κόττης Φώτιος, εκπρόσωπος Επιμελητηρίων και Επιχειρήσεων, Πρόεδρος του Επιμελητήριου Ζακύνθου
  1. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, εκπρόσωπος ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Aντιδήμαρχος Λευκάδας