Καταστατικό

Δείτε εδώ το καταστατικό της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων