Σκοποί της Σύμπραξης

Οι σκοποί της Σύμπραξης είναι: Η υποστήριξη των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιφέρειας (τεχνική υποστήριξη, προβολή και προώθηση τους), η δημιουργία του Ιόνιου Συμφώνου Ποιότητας και συνακόλουθα του Ιόνιου Σήματος Ποιότητας με τον διακριτικό τίτλο «Προϊόντα Ιόνιας Γης», η υποστήριξη των αγροτών και των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων της περιφέρειας αλλά και των καταναλωτών, η υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων από Ενωσιακούς και Εθνικούς Πόρους, η υποστήριξη (προβολή και προώθηση) της επτανησιακής κουζίνας και η ανάδειξη του μοντέλου της μεσογειακής διατροφής.