ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ NEWSLETTER ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Ιούνιος 2020

Αγαπητοί επισκέπτες του δικτυακού τόπου της  Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σας καλωσορίζω στο νέο  ηλεκτρονικό ενημερωτικό έντυπο (Νewsletter) της Σύμπραξης.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας και την επίδραση τους στην λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο με στόχο την έγκυρη ενημέρωση  κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, την εθνική και ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική εν γένει, του αγροτικού τομέα.

Κάθε μήνα, θα εμπλουτίζουμε το newsletter με νέα που θα αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα στοχεύοντας στην έγκαιρη και βέλτιστη ενημέρωση των Φορέων, Συνεταιρισμών, Ομάδων παραγωγών και Νέων Αγροτών της περιοχής μας, για τη συνεχή  ευαισθητοποίηση, υποκίνηση και  ενεργοποίηση τους.

Αποτελεί δέσμευση της διοίκησης της Σύμπραξης, η διαρκής αναζήτηση προοπτικών – πρωτοβουλιών – νέων δυναμικών προσεγγίσεων για τον πρωτογενή τομέα, προσφέροντας στον καθένα  τη δυνατότητα να ενημερώνεται διαρκώς για νέα προγράμματα, τρόπους χρηματοδότησης και δράσεις, να ανιχνεύει νέους τρόπους προβολής και προώθησης της επιχείρησής του και των προϊόντων του, και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις ελληνικές και τις διεθνείς αγορές.

Αυτή η πρωτοβουλία μας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον περιφερειακό  ιστό του διαδικτύου και προσδοκούμε στο μέγιστο δυνατό όφελος για όλους μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ι.Ν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ