Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ “DELIFAIR BY EXPOTROF”

Σας προσκαλούμε να δείτε το διαδικτυακό περίπτερο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην έκθεση “DELIFAIR BY EXPOTROF”, στο οποίο θα βρείτε τοπικά προϊόντα της Ιόνιας Γης!

https://thedelifair.gr/el/exhibitor/695?fbclid=IwAR0GRvyeu4GIgrE2PQdZjbWcD-W38uJFMy09Nze5dVsfQlJp295Kc8_X-ZE

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ “H Αγροδιατροφή στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027”

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου «Καινοτόμα Δίκτυα για την Αγροδιατροφή» (INNONETS) του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020 σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «Ιόνια Γή» διοργανώνει, στις 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. ,διαδικτυακή Ημερίδα Διαβούλευσης με τίτλο «H Αγροδιατροφή στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027».

Στόχος της Ημερίδας είναι η διασύνδεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε  μια διαδικασία αναζήτησης απαντήσεων σε σημαντικά θέματα που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση των αγροτικών προϊόντων και την εισαγωγή της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  του αγροδιατροφικού τομέα

Ενα ευρύ πάνελ ομιλητών θα συζητήσουν σχετικά με τις ανάγκες του κλάδου της αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και θα διαμορφώσουν μαζί προτάσεις για δράσεις που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιέχει τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες, βάσει των στόχων πολιτικής που παρουσίασε στο αρχικό κείμενο διαβούλευσης της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Ιονίων 2021-2027.

Θεματικές Ενότητες Ημερίδας

-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

-Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το link για όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει τη συζήτηση είναι:

https://us02web.zoom.us/j/81033912644?pwd=REdVRzdGSjlxek9jVnFHWWVER0xDQT09

Πληροφ. :

  • Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2661362281

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ionian.agro@gmail.com

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (Interreg Greece Italy V-A Cross- border cooperation programme 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Διαδικτυακό Forum: “Στρατηγική Σύνδεση Της Παραγωγικής Βάσης της Χώρας με τον Τουρισμό”

Στις live εκπομπές του itnnews.gr για την Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο, συμμετείχαν την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης, και ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων & Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων κ. Μουζακίτης Νικόλαος, στο πλαίσιο του: Διαδικτυακού Forum : ‘’Στρατηγική Σύνδεση Της Παραγωγικής Βάσης Της Χώρας Με Τον Τουρισμό’’.     
Με σημαντική επιτυχία ξεκίνησε, από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, το Forum του ITN News Web TV για την «Στρατηγική Σύνδεση της Παραγωγικής Βάσης της χώρας με τον Τουρισμό», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο συντονιστής και οικοδεσπότης του Forum Γιώργος Καραχρήστος, κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει το ITN News, τόνισε πως στόχος είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα αύξησης της κατανάλωσης των ελληνικών προϊόντων μέσα από τον τουρισμό.

Το Forum,  θα διαρκέσει 10 ημέρες επιχειρώντας να ερευνήσει σε βάθος, κατά κλάδο και περιοχή, τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος και να αποδώσει τα προσδοκώμενα οφέλη στον τουρισμό, στην παραγωγική βάση της χώρας και τελικά συνολικά στην ελληνική οικονομία που έχει ταλαιπωρηθεί σε μέγιστο βαθμό τα τελευταία χρόνια και η πανδημία έχει κάνει την κατάσταση, ιδίως στον τουρισμό, ακόμη δυσκολότερη.

Η σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας (βιομηχανία – βιοτεχνία – αγροτοδιατροφή) με τον Τουρισμό μπορεί να μετατρέψει την «κρίση» σε «ευκαιρία» ιδιαίτερα μετά την πανδημία  για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα μπορεί να στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, μέσα από την λογική της έξυπνης εξειδίκευσης σε συνθήκες αειφορίας (ευφυής αξιοποίηση των πόρων), της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραγομένων προϊόντων και τέλος, της καινοτομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία και την κοινωνία.

Τα παραπάνω επιβάλλουν την σταδιακή αλλαγή του τουριστικού προτύπου της χώρας και τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο συνδυαστικό μοντέλο που θα αξιοποιεί της σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής λειτουργίας, μέσω της δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, επιτυγχάνοντας να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις με αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το Εργαστήριο Υπολογιστικής Μοντελοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, με κύριο στόχο τη συνεργασία σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των εργασιών στις οποίες πρόκειται να συμμετέχουν οι δύο Φορείς.

Το εν λόγω Μνημόνιο επισφραγίζει μία άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο Φορέων, καθώς ο Επικεφαλής του Εργαστηρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, κος Μάρκος Αυλωνίτης, είναι εκπρόσωπος του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Δ.Σ. της Σύμπραξης από την ίδρυσή της, το 2017. Αποτελεί δε, μία ακόμα δράση εξωστρέφειας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Φορείς για την από κοινού προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών, ιδιαίτερα σε θέματα προώθησης του Αγροδιατροφικού Τομέα.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία συνυπογράφηκε από τους κ. Νικόλαο Μουζακίτη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μάρκο Αυλωνίτη, Διευθυντή Εργαστηρίου Υπολογιστικής Μοντελοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια των συνεργειών που υποστηρίζουν και προωθούν την καινοτομία στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας, μέσα από Προγράμματα και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Μία από τις πρώτες ενέργειες που αναμένεται να υλοποιηθούν με την έναρξη του Μνημονίου, είναι η συνεργασία των δύο Φορέων στο Διακρατικό Πρόγραμμα “BEST Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development” στα πλαίσια του Interreg «Ελλάδα- Ιταλία» 2014-2020, επικεφαλής Εταίρος του οποίου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και έχει ως βασικό στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και τη δημιουργία έξυπνων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (Interreg Greece Italy V-A Cross- border cooperation programme 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Ιονίου Πανεπιστημίου, επιθυμώντας να συνάψουν εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική συνεργασία. Το εν λόγω Μνημόνιο υπογράφτηκε στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΙΝ και στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση του πρωτογενή τομέα, μέσα από συνέργειες στη βάση επιστημονικών και τεκμηριωμένων προσεγγίσεων.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία συνυπογράφηκε από τους κ. Νικόλαο Μουζακίτη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Παππά, Διευθυντή Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Ιονίου Πανεπιστημίου, και ειδικότερα στοχεύει:

•          Στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων σχετικών με την κοινή υποβολή ευρωπαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων σε επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

•          Στη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων, θεματικών ομάδων συζήτησης / working groups, θεματικών εκδηλώσεων, συμποσίων κ.λπ., σε ζητήματα κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος.

•          Στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.

•          Στη συνεργασία – δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων, ομάδων, υπηρεσιών και από κοινού αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και τεχνογνωσίας.

Ο Πρόεδρος της Σύμπραξης κ. Ν. Μουζακίτης, επιγραμματικά δήλωσε τη σημασία της συνεργασίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε μία αναπτυξιακή κατεύθυνση μέσα από την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία που το Πανεπιστήμιο παράγει. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και μία ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά και αγροδιατροφική παράδοση, οι οποίες μπορούν να αναδειχθούν περαιτέρω με την ενεργή συνδρομή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Παππάς, τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, συμπράττει με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκειμένου να αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο ο Επτανησιακός πολιτισμός και ο διατροφικός πλούτος της Ιόνιας Γής, αυτό το τεράστιο «πράσινο» κεφάλαιο το οποίο παραμένει σε μεγάλο  βαθμό ανεκμετάλλευτο.