ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Συντονιστής έργου), δύο έργα τα οποία είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 16.1 – 16.2 “ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ” – ΔΡΑΣΗ 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.

Τα δύο εν λόγω έργα αφορούν στην εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης στην γεωργία και είναι τα παρακάτω:

1.Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος διαχείρισης αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την παραγωγή ζώων απαλλαγμένων από νοσήματα στην Κεφαλονιά , αναβίωση παραδοσιακών τυριών «BESTRUMIN».

Το δίκτυο των εταίρων που συμμετέχουν στο εν λόγω έργο, μέσα από κοινές δραστηριότητες θα ενισχύσει την αγορά και την οικονομία με τον εκσυγχρονισμό της εκτροφής προβάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Βασική ιδέα είναι η καθιέρωση νέου πρότυπου διαχείρισης στο σύστημα εκτροφής προβάτων. Το νέο πρότυπο θα είναι ένα σύστημα επιλογής προβάτων βασιζόμενο σε α) γενετική αντοχή στην τρομώδη νόσο, β) γενετικούς δείκτες ανθεκτικότητας στην προϊούσα πνευμονία και γ) γενετικά χαρακτηριστικά για υψηλότερη παραγωγή γάλακτος.

2. Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος εκτροφής προβάτων και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ζάκυνθο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΦΑΡΜΕΣ».

Στο έργο αφορά στην εφαρμογή ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου για τις μικρές εκμεταλλεύσεις που θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην παραγωγή του τοπικού προϊόντος υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας (λαδοτύρι) αποσκοπεί το έργο της Ε.Ο. «Καινοτόμες Φάρμες»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Π.Ι.Ν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει προχωρήσει στην σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με την εταιρεία EnterpriseGreece (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.) η οποία είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα μας ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.

Προωθώντας τις επενδύσεις και το εξωτερικό εμπόριο, η Enterprise Greece ενημερώνει και κινητοποιεί τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, οργανώνοντας αποστολές και ποικίλες δράσεις εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, η εν λόγω εταιρεία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Π.Ι.Ν., πρόκειται να διοργανώσει τον Σεπτέμβρη του 2020 μια διαδικτυακή “συνάντηση” (WEBINAR) στην οποία θα συμμετέχουν Διπλωμάτες από την ΕΝΤΕRPRISE GREECE, εξαγωγικές επιχειρήσεις από το Ιόνιο και διάφοροι θεσμικοί παράγοντες.

Μια πρωτοβουλία της Περιφέρειάς μας για την:

  • Προβολή της στην παγκόσμια επιχειρηματική αγορά και στην ανάδειξή της ως επιχειρηματικού κέντρου της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, αλλά και η παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, στον τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα
  • Προβολή των προϊόντων της Ιόνιας γης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τουριστικών αξιοθέατών της.
  • Ενίσχυση της διεθνοποίησης των περιφερειακών μικρομεσαίων

επιχειρήσεων της

Μια από τις θεματικές ενότητες που πρόκειται να παρουσιαστούν είναι και η «What to buy from the Ionian Islands», όπου διάφοροι παραγωγοί της Ιόνιας Γης θα παρουσιάζουν την επιχείρηση και τα προϊόντα τους.

Για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της Ιόνιας Γης, θα θέλαμε λοιπόν την συνεργασία σας με :

– την δημιουργία ολιγόλεπτου βίντεο που θα τραβήξει ο κάθε παραγωγός στο χώρο του προβάλλοντας προϊόντα του (μπορεί να είναι και από κινητό τηλέφωνο) ή

– υπάρχον βίντεο που μπορεί να έχει ήδη κάνει ο κάθε παραγωγός για την επιχείρησή του, για το οποίο θα του ζητήσουμε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε πλάνα του.

Το υλικό/βίντεο όσων ανταποκριθούν στην εν λόγω πρόσκληση, θα μονταριστεί σε ένα ενιαίο βίντεο με υπότιτλους στα αγγλικά από την εταιρεία EnterpriseGreeceκαι θα προωθηθεί σε ξένες αγορές ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί από την Περιφέρεια στις εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις, αγροτικών προϊόντων ή τουρισμού που συμμετέχει.

Όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει έως Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 να έχουν επικοινωνήσει με τα γραφεία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ή να στείλουν μέσω email το ερασιτεχνικό τους βίντεο ή αντίστοιχο link στο youtube, δείγμα του βίντεο που εκπροσωπεί την επιχείρησή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ι.Ν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

Πληροφ.: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ι.Ν.

ionian.agro@gmail.com

Τηλ. 2661362281

κ.Ναταλία Βλάχου, 6974626288

κ.Ευη Κώστα

κ.Αννα Χυτήρη

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ NEWSLETTER ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Ιούνιος 2020

Αγαπητοί επισκέπτες του δικτυακού τόπου της  Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σας καλωσορίζω στο νέο  ηλεκτρονικό ενημερωτικό έντυπο (Νewsletter) της Σύμπραξης.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας και την επίδραση τους στην λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο με στόχο την έγκυρη ενημέρωση  κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, την εθνική και ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική εν γένει, του αγροτικού τομέα.

Κάθε μήνα, θα εμπλουτίζουμε το newsletter με νέα που θα αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα στοχεύοντας στην έγκαιρη και βέλτιστη ενημέρωση των Φορέων, Συνεταιρισμών, Ομάδων παραγωγών και Νέων Αγροτών της περιοχής μας, για τη συνεχή  ευαισθητοποίηση, υποκίνηση και  ενεργοποίηση τους.

Αποτελεί δέσμευση της διοίκησης της Σύμπραξης, η διαρκής αναζήτηση προοπτικών – πρωτοβουλιών – νέων δυναμικών προσεγγίσεων για τον πρωτογενή τομέα, προσφέροντας στον καθένα  τη δυνατότητα να ενημερώνεται διαρκώς για νέα προγράμματα, τρόπους χρηματοδότησης και δράσεις, να ανιχνεύει νέους τρόπους προβολής και προώθησης της επιχείρησής του και των προϊόντων του, και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις ελληνικές και τις διεθνείς αγορές.

Αυτή η πρωτοβουλία μας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον περιφερειακό  ιστό του διαδικτύου και προσδοκούμε στο μέγιστο δυνατό όφελος για όλους μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ι.Ν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη στην 28η έκθεση τροφίμων και ποτών DETROP 2020

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της ανάπτυξης και προβολής του πρωτογενούς τομέα και των τοπικών προϊόντων της, συμμετείχε στην 28η έκθεση ποτών και τροφίμων  «Detrop Boutique 2020» η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με δικό της περίπτερο, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εξέθεσε, με τη συνδρομή/συμμετοχή παραγωγών, τα προϊόντα της Ιόνιας Γης με στόχο τη γνωριμία των επισκεπτών με Επτανησιακές γεύσεις και αρώματα. Η έκθεση είχε μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των παραγωγών με επιχειρήσεις για παρουσίαση των προϊόντων τους.  

Με αρωγό την Αγροδιατροφική Σύμπραξη η οποία συντόνισε τη συμμετοχών των τοπικών παραγωγών, η Περιφέρεια στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και προωθεί τις δημιουργικές συνεργασίες και την εξωστρέφεια.  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη στην 7η EXPOTROF

Στα εγκαίνια της 7ης έκθεσης προβολής αγροτικών προϊόντων EXPOTROF 2020, παραβρέθηκε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κυρία Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, στην Helexpo Αμαρουσίου.  

Η Περιφερειάρχης συνοδευόταν από στελέχη της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ενώ παρών ήταν και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης -η οποία είχε και τον γενικότερο συντονισμό για την ενημέρωση και την οργάνωση των παραγωγών-, κύριος Νικόλαος Μουζακίτης.

Η κα Κράτσα, αφού συνεχάρη τους υπεύθυνους της διοργάνωσης και συγκεκριμένα τον εμπνευστή και δημιουργό της, κύριο Κωστή Μοσχονά, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην έκθεση-θεσμό και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να γευτούν τα μοναδικά προϊόντα της Ιόνιας Γης.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στην έκθεση με δικό της περίπτερο στο οποίο 11 παραγωγοί από όλα τα νησιά μας, προσέφεραν μεγάλη ποικιλία από ποιοτικά Επτανησιακά προϊόντα.

Το παρών έδωσαν και εκπρόσωποι της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους το περίπτερο των Ιονίων Νήσων και είχαν θερμή συνομιλία με την κυρία Κράτσα.

Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, κύριος Γιώργος Πατούλης, ενώ παρόντες ήταν εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης από πολλούς Δήμους και Περιφέρειες της Ελλάδας.

Η Περιφερειακή Αρχή και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στηρίζουν και προωθούν την φιλική προς το περιβάλλον γεωργία και κτηνοτροφία, με την επιμόρφωση των παραγωγών, με την κυκλική οικονομία, την καινοτομία, τις δημιουργικές συνεργασίες και την εξωστρέφεια. Η Ιόνια Γη αποτελεί έμπνευση και πυλώνα της ανάπτυξης και της ευημερίας μας.   

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Ελληνική Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κα Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), κος Γεώργιος Φιλιόπουλος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, κος Νικόλαος Μουζακίτης.

Κοινή επιδίωξη των συμβαλλομένων μερών είναι, μεταξύ άλλων, η ανάδειξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην παγκόσμια επιχειρηματική αγορά ως επιχειρηματικού κέντρου της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, η ενίσχυση της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιόνιας Γης, μέσω της από κοινού εκπόνησης μελετών, ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι, μέσω της τεχνογνωσίας της, η συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., στην προώθηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διεθνώς, ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και η ενίσχυση των επιχειρήσεών της, εφαρμόζοντας στρατηγικές εξωστρέφειας μέσω δράσεων διεθνούς marketing και ενημερωτικών εκδηλώσεων και στην δικτύωση με τους κατάλληλους οργανισμούς, εγχώριους και διεθνείς.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κα Κράτσα- Τσαγκαροπούλου, ανέφερε ότι η Περιφερειακή Αρχή, διαπιστώνοντας την -έως σήμερα- έλλειψη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, της συμβουλευτικής υποστήριξης και της συμμετοχής σε εκθέσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα, έκρινε σκόπιμο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες τις οποίες η «Enterprise Greece» παρέχει στους συνεργάτες της, με στόχο την ισχυροποίηση της παρουσίας της στις εν λόγω εκθέσεις και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ο κος Μουζακίτης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τόνισε ότι η θεσμική πλέον ανάμειξη του κατεξοχήν επενδυτικού φορέα, «Enterprise Greece», στην προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προσδίδει στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη το πλεονέκτημα να υλοποιεί με το βέλτιστο τρόπο, τον εκ του καταστατικού σκοπό της Σύμπραξης, που είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση των προϊόντων της Ιόνιας Γης.  

Enterprise Greece

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες: 210 3355747, a.maniatakou@eg.gov.gr

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες: Γραφείο Περιφερειάρχη, 26610 39606, E-mail: pin@pin.gov.gr

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες: 2661362281  Ε-mail: ionian.agro@gmail.com

Παρουσίαση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων στο στρογγυλό τραπέζι με κύριο άξονα συζήτησης τη διαμόρφωση Στρατηγικής Inter-clustering

Την Παρασκευή 29/11/2019 στο Φαληράκι Κέρκυρας, διοργανώθηκε από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας, συζήτηση με θέμα «Δικτύωση στη Δημιουργική Οικονομία και Βιώσιμος Τουρισμός», στα πλαίσια του έργου NETT «NETWORK OF THEATRES FOR THE VALORIZATION OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE TO DEVELOP A SUSTAINABLE TOURISM» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση , το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας.

Η συζήτηση περιλάμβανε εισηγήσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιστήμονες, εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και φορέων του τουρισμού, με σκοπό την ενίσχυση της τεχνογνωσίας των φορέων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας σε θέματα ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για την προβολή των προϊόντων τους και των δραστηριοτήτων τους.

Στα πλαίσια των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Ι.Ν., κος Νίκος Μουζακίτης, παρουσίασε το ρόλο της Σύμπραξης σε σχέση με την υποστήριξη, προβολή και προώθησή των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιόνιας Γης, τη διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα των Ιονίων Νήσων και τη διαφύλαξη και ανάδειξη της γαστρονομικής πολιτιστικής μας κληρονομίας.

Ο κος Μουζακίτης, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα είναι πάντοτε αρωγός σε προσπάθειες Δικτύωσης και δημιουργίας συνεργειών για την ανάδειξη των αγροδιατροφικών προϊόντων των Ιονίων Νήσων, ιδιαίτερα μέσα από μονοπάτια πολιτισμού.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχουμε την ιδιαίτερα χαρά να σας προσκαλέσουμε, την Παρασκευή 2 Αυγούστου και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων στο ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Σαμάρα 13, ώστε να σας ενημερώσουμε για τη νεοϊδρυθείσα «Κοινωνική Τράπεζα Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας της και της διαχείρισής της, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειακού Συμβουλίου η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού Περιφέρειας Ιονίων Συνεργαζόμενων Φορέων». Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς: η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Λευκάδας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Π.Ι.Ν., η Πρακτική Γεωργική Σχολή Κεφαλονιάς «Παναγής Βαλιάνος» και το Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα «Αιγίλοπας».

Ο σκοπός του δικτύου είναι κοινωφελής και αναπτυξιακός και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται κερδοσκοπικός/εμπορικός. Ειδικότερα έχει στόχο την επισιτιστική ασφάλεια και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής των Ιονίων Νήσων, να συλλέγει τις τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες της φυτικής παραγωγής, να τις προστατεύει από τη γενετική διάβρωση και τη βιοπειρατεία και να πολλαπλασιάζει και να διανέμει το υλικό.

Στόχος της συνάντησης, είναι εκτός από την ενημέρωσή σας, η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και προτάσεων για τον τρόπο λειτουργίας της και οργάνωσής της.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΡΤ

Συνέντευξη του Προέδρου Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Ι.Ν., κου Παύλου Μπουχάγιερ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει να παρθούν, για την αποφυγή εισόδου της Ξυλέλλα στην Περιφέρειά μας.